Saç Ekiminde Greft Nasıl Hesaplanır ? gereft nedir ? kök nedir ?

Saç Ekiminde Greft Nasıl Hesaplanır ?  gereft nedir ?   kök nedir ?
Tarih  /  16. Mayıs. 2019

Saç Ekimi Greft Hesaplama

Saç ekiminde greft hesaplama nasıl yapılır? Greft hesaplama programı ile greft hesaplama... Norwood saç skalası nedir? Tüm yanıtlar yazımızda.

Saç ekiminde greft hesaplama, gerçekleştirilen bir ekimin doğal görünmesi ve donör bölgeden en iyi şekilde yararlanılması konusunda en önemli basamaklardan bir tanesidir.

Bir saç ekimi uzmanının başarısı, biraz da greft hesaplama başarısına bağlıdır. Ekim bölgesini tamamen kapatacak sayıda greft almak, hem ekimin doğal olmasını hem de donör bölge olan ensenin gereğinden fazla zarar görmemesini sağlayacaktır.

 

FUE saç ekim tekniği ile yapılan saç ekimlerinde cm² başına 25-30 greft ekilebilmektedir. Saç ekimini yapacak uzman, bu bilgiyi de göz önünde bulundurarak greft hesaplamalı ve enseden aldığı greftler ile ektiği greftler aynı oranda olmalıdır.

 

Saç Ekiminde Greft Nedir?

Greft, içinde bir veya birden fazla saç kökü ile bir miktar saç derisi bulunan yapıdır. Greft kavramı çoğu defa saç kökü yerine kullanılsa da, özünde her ikisi farklı şeylerdir. Saç kökü, sadece 1 adet kökü ifade ederken, greft birden fazla sayıda saç kökünü barındırıyor olabilir.

Hastaların saç yapısı birbirinden farklıdır. Her hastada bulunan greftler, aynı sayıda saç kökü içermez. Bazı hastaların bu konuda daha şanslı olduğu görülmektedir; zira normal bir insanda 1 greftte ortalama 2,5 saç kökü bulunurken, bahsi geçen bu şanslı insanlarda 3-4 saç kökü bulunabiliyor.

 

Saç Ekimi İçin Kaç Greft Gereklidir?

Saç ekiminde kaç greftin kullanılacağına karar vermek için, hastanın kel alanının, mevcut saçların, hastanın yaşının ve donör bölgenin incelenmesi gerekir. Bu özellikler herkeste aynı olamayacağına göre, her saç ekimi için farklı sayıda greft kullanılmaktadır.

Örneğin, saçlarının hem ön bölgesi hem de tepe bölgesi boşalmış bir hasta için ekilmesi gereken minimum greft miktarı 5000 grefttir; fakat bu sayı bile istenen sıklığı elde etmede yetersiz kalacaktır.

Bununla birlikte sadece şakaklara, yanlara veya alın bölgesindeki küçük bir açıklığa yapılacak bir saç ekimi için 1500-2000 greft bile yeterli olmaktadır. Bu nedenle, saç ekiminde greft hesaplanırken bazı hususların dikkate alınması gerekmektedir. Dilerseniz şimdi bu hususlara değinelim.

 

Saç Ekiminde Greft Hesaplama Neye Göre Yapılır?

Saç ekimi öncesinde greft hesaplamasının yapılması için, hastanın mutlaka doktor tarafından incelenmesi gerekir. Bir saç ekimi uzmanı greft hesaplarken bazı hususları dikkate almalıdır. Bu hususlar şunlardır:
 

1- Ekim Bölgesinin Genişliğine Göre Greft Hesaplama

Kellik derecesi kişiden kişiye farklılık gösterir. Kelleşmiş alanı çok geniş olmayanlar için az sayıda greftle bile çok güzel ve doğal ekimler gerçekleştirilebilir.

Bununla beraber, saçsız alanı çok geniş olan hastalarda, ne yapılırsa yapılsın, istenen sıkkıkta ve doğallıkta bir ekim gerçekleştirilemez. Çünkü kel alana ekilen saçlar, ense bölgesinden alınır. Ense bölgesindeki tüm saçlar alınamayacağına göre, alınan kökler de kel alanı yeterli sıklıkta kapatmada yetersiz kalacaktır.

Saç ekimlerinde, kellik oranına göre genellikle 1500-8000 arasında greft ekilir. Dediğimiz gibi bölgesel ekimlerde 2000 greft yeterli olurken, tam dökülmelerde 7-8 bin greft kullanılması gerekmektedir.
 

2- Donör Bölgedeki Saçları Özelliğine Göre Greft Hesaplama

Bazı hastaların ense bölgesindeki saçlar son derece sık ve kalın yapılıdır. Ayrıca neredeyse her greftte birden fazla saç kökü bulunmaktadır. Öte yandan bazı hastaların ense bölgesindeki saçlar ise seyrek yapılı olduğu gibi teller de çok incedir. Bu durum, donör bölgeden alınabilecek maksimum greft sayısını fazlasıyla etkilemektedir.
 

3- Hastanın Yaşına Göre Greft Hesaplama

Hastanın yaşının greftle ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ancak şu bir gerçek ki yaşı ilerlemiş insanlarda ön saç çizgisinin çok önde olması, doğallığı bozmakta, aynı zamanda da göze hitap etmemektedir.

Yaşı özellikle 40-45’in üstünde olanlar için ön alın çizgisini biraz geride tutarak hem daha doğal hem de sık bir ekim elde edilebilir. Çok önlere ekim yapılmayacağı için daha az greftle işlem gerçekleştirilebilecektir.
 

4- Ön Saç Çizgisine Göre Greft Hesaplama

Saç ekimi operasyonunun ilk aşaması ön saç çizgisini belirlemektir. Ön saç çizgisi, ne tamamen doktorun ne de tamamen hastanın kararı ile belirlenir. Bu konuda mutlak surette istişare yapılmalı, hem hastanın hem de doktorun fikri önemsenmelidir.

Hastanın çok büyük bir ısrarı yoksa, saç ekim doktorunun tavsiyesine uymak daha sağlıklı olacaktır. Hastanın talebi dikkate alınıp da ön saç çizgisi öne alınırsa ya ekilmesi gereken greft sayısı artacak ya da daha seyrek bir ekim gerçekleşecektir.
 

Seyrek Saçlar İçin Greft Hesaplama

Seyrek saç ekimi greft hesaplama işlemi, genellikle, kullanılan greft hesaplama programları sayesinde yapılmaktadır. Ancak bu alanda tecrübe kazanmış birçok doktor, herhangi bir greft hesaplama programı kullanmadan bile seyrek saçın sıklaştırılması için kaç greftin lazım olduğunu direkt tahmin edebilmektedir.

Daha önce, FUE saç ekiminde 1 cm² 'ye 25-30 aralığında greft ekilebildiğini söylemiştik. Bu durumda seyrek saç ekiminde greft hesaplaması yaparken öncelikle saçlar incelenmeli, cm kare alanda ortalama kaç saç kökü bulunduğuna bakılmalı ve bu bilgilere uygun bir planlama yapılmalıdır.

 

Tepe Bölgesi İçin Greft Hesaplama

Erkeklerde en sık görülen bölgesel dökülmelerden biri tepedeki saçların dökülmesidir. Bazı erkeklerde ön saçlar olduğu gibi dururken, tepe bölgesi tamamen kelleşmiş veya seyrelmiş olabilir. Bu durumda bölgesel saç ekimi yapılarak sadece tepe bölgesi saçlandırılabilir.

Tepe bölgesine saç ekimi için greft hesaplarken, saçsız alanın genişliği dikkate alınır. Tepe bölgesinin genişliğine göre değişse de 1000-2000 arasında greft yeterli olmaktadır.
 

Saç Ekiminde Greft Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi saç ekiminde greft hesaplama yapılırken öncelikle kel alanın ölçümü yapılır. Cm kareye kaç greft ekileceğine de karar verildikten sonra, basit matematik işlemleri ile kaç greft kullanılması gerektiğine karar verilir.

Birçok saç ekim uzmanı greft hesaplama işlemini çeşitli özel programlar sayesinde yapmaktadır; ancak göz kararı greft belirleyen, tahmin ve tecrübelerine göre hesaplama yapan doktorlar da yok değildir.
 

Norwood Skalası ile Greft Hesaplama

Saç ekiminde Norwood skalası, en basit greft hesaplama programı sayılabilir. Norwood, saç dökülmelerini tiplere ayırmış ve hangi tip dökülme için kaç greftin gerekli olduğunu ifade etmiştir.

Norwood skalası, sadece fikir verme amaçlıdır. Sağlıklı bir greft hesaplaması için hastanın mutlaka doktor tarafından görülmesi ve incelenmesi gerekir.

greft hesaplama programı
Greft Hesaplama


Greft Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmeli?

 >> Donör bölgeden alınıp ekim bölgesine ekilen saçların tamamı tutmaz. Greft alımı ile ekim zamanı arasındaki sürede dışarıda bekleyen saç köklerinin bazıları canlılığını kaybettiği için, ekilse dahi çıkmaz. Saç ekimlerinde ekilen saçların ortalama %8’i tutmadığı için, planlama o şekilde yapılmalı, sıklık ona göre ayarlanmalıdır.

 >> Greft hesaplaması yapılırken çok iyi bir planlama yapılmalıdır. Alınan greftler hem saçsız alanı tamamen kapatmaya yetmeli hem de artmamalıdır. Fazladan alınan greftler ziyan olmuş olur ve donör bölge gereksiz yere seyreltilmiş olur. Yetersiz greft alımı ise seyrek bir ekime veya bir alanın saçlandırılmamasına neden olur.

 >> Saç ekiminde beklentinizi gereğinden yüksek tutmanız, hayal kırıklığına uğramanıza sebep olacaktır. Yeterli miktarda greftin toplanması için, donör bölgedeki saçların sağlıklı olması gerekir. Zaten seyrek ve telleri ince saçlarınız varsa, bu bölgeden istediğiniz miktarda greft alınamayabilir. Bu konuda doktorunuzun tavsiyesine uymalı ve belirttiği greft sayısına razı olmalısınız.

 >> Bütün saçsız alanları doldurmak için ense bölgesini harap etmeyin. Bunun yerine, daha az greftle daha az alana sık ve doğal bir ekim yaptırın. Bunu da ön saç çizgisini biraz geriye almakla mümkün hale getirebilirsiniz.

 >> Aynı sayıda greftle yapılan her ekimin aynı sıklıkta olamasını bekleyemezsiniz. Örneğin saçsız alanı eşit olan iki hastaya eşit miktarda greft ekilse dahi, elde edilen yoğunluk ikisinde farklı olabilir. Çünkü bazı hastaların greftleri daha zengindir, her birisinde 3-4 saç bulunabilir.

 >> Saç kökü ile greftin ayrımını bilmelisiniz. 3000 saç kökü ekimi ile 3000 greft ekimi aynı şey değildir. 3000 greft, ortalama 6000-7000 saç köküne karşılık gelmektedir. Greft başına para isteyen doktorlarla saç ekimi konusunda anlaşma yaparken bu hususu dikkate almalısınız. Tekrar belirtelim ki saç ekim doktorları saç kökü başına değil, greft başına ücret talep eder.
 

Greft Hesaplama Hataları

Greft hesaplamada yapılan en büyük yanlış iyi bir plan yapmamaktır. Normal şartlarda saç ekim doktorunun, saçsız alanları işaretleyip parçalara bölmesi ve her parçaya ekilecek greft sayısını belirlemesi gerekir.

Bunu yaptıktan sonra da donör bölgeyi parçalara ayırması ve her parçadan toplanacak greft sayısını belirlemesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir planlamada hata payı minimum düzeye indirilmiş olur.

Gerekli miktardan az sayıda greft alınırsa, dengeli bir ekim gerçekleşmez. Muhtemelen bir bölge boş kalır ve doktor, sırf geçiştirmek için bu bölgeye seyrek bir ekim yaparak ameliyatı sonlandırır. Fazladan greft alınırsa, donör bölge gereksiz yere hırpalanmış ve seyrelmiş olur.


Üst